office@vakel.rs +381 15 600 160

Vakel tarifnik

NALOZI ZA UPLATUNAKNADA ZA KORISNIKA (RSD)
Do 1.000,00 RSD50,00
Od 1.000,01 do 5.000,00 RSD50,00 RSD + 0.5 %
Od 5.000,01 do 10.000,00 RSD50,00 RSD + 0,6 %
Od 10.000,01 do 25.000,00 RSD50,00 RSD + 0,9 %
OD 25.000,01 do 299.999,99 RSD50,00 RSD + 1 %
HITAN NALOG *svi nalozi preko 300.000 rsd se tarifiraju kao Hitni150,00 RSD + 1% od iznosa uplate, max 6.000 RSD
UPLATE PAZARA PRAVNIH LICA0,25% od iznosa (min 100,00 RSD- max 2.000,00 RSD)
Generisanje naloga za uplatu sa portala eUprava80,00 RSD + naknade predviđene tačkama od 1. do 6.
NAZIV USLUGENAKNADA (RSD)
Podizanje gotovine na POS terminalimaNaplaćuje se naknada u skladu sa tarifnikom banke izdavaoca platne kartice
TERMINSKI PLAN
Vreme prijemaVreme izvršenja
Radni dan od 8:00h do 16:00hIsti dan
Radni dan posle 16:00h, subota, nedelja i neradni danSledeći radni dan
  • Radnim danom se smatraju svi dani u kojima se primaju platni nalozi u skladu sa radnim vremenom zastupnika. Radnim danom se ne smatra subota, nedelja, državni i verski praznici koji se praznuju neradno u skladu sa zakonom u Republici Srbiji.
  • Poslovni dan je dan, odnosno deo dana u kome platiočev ili primaočev pružalac platnih usluga koji učestvuje u izvršavanju platne transakcije posluje tako da omogući izvršenje platne transakcije svom korisniku platnih usluga.
  • Kod svih naknada koje su iskazane u procentima, osnovica za obračun naknade predstavlja iznos transakcije.
  • Naknada je oslobođenja PDV-a u skladu sa članom 25. Zakona o PDV
  • Tarifnik naknada istaknut je u svim objektima gde se pružaju usluge platne institucije, a dostupni su klijentu i na internet stranici platne institucije www.vakel.rs
  • Tarifnik naknade se primenjuje od 20.03.2024. godine