office@vakel.rs +381 15 600 160

Platni promet podrazumeva plaćanje na svim relacijama između fizičkih i pravnih lica.

Plaćanje i naplate se obavljaju u propisanim instrumentima platnog prometa:

 • Nalog za uplatu
 • Nalog za isplatu
 • Nalog za prenos
 • Nalog za naplatu

Nalog za uplatu Podrazumeva izvršenje novčane uplate na račun u dinarskoj protivvrednosti, kao i plaćanje svih računa od strane fizičkih lica (svih rezidenata) npr. Infostan, sudske takse, EPS, telefon, uplata pazara i drugo.

Nalog za isplatu podrazumeva podizanje gotovine sa svog računa ili na teret svog računa nalažete isplatu u gotovom novcu.

Prilikom podizanja gotovine neophodno je dostaviti na uvid važeći lični dokument vlasnika kartice (ličnu kartu ili pasoš).

Napomena: Banka izdavalac kartice za svaku transakciju obavljenu na POS terminalu naplaćuje određenu naknadu.

Iznos naknade definisan je u važećem tarifniku banke izdavaoca kartice.

Naš tarifnik

Poslovi platnog prometa

Unutrašnji platni promet (unutar Republike Srbije) čine sva gotovinska i bezgotovinska dinarska plaćanja preko računa a između učesnika u platnom prometu.

Poslovi platnog prometa su:

 • Otvaranje i vođjenje računa kod nosilaca platnog prometa;
 • Prenos novčanih sredstava sa jednog na drugi račun;
 • Obračun obaveza i potraživanja preko računa;
 • Naplata;
 • Uplata;
 • Isplata;
 • Praćenje i utvrđivanje likvidnosti učesnika i nosioca platnog prometa;
 • Informisanje po osnovu izvršenog platnog prometa;
 • Drugi poslovi platnog prometa.

POS terminali

Za lakše, brže i jednostavnije poslovanje platna institucija VAKEL doo je svojim klijentima omogućila uvođenje POS terminala na prodajnim mestima u cilju pružanja elektronskih usluga, korišćenjem platnih kartica.


POS terminali prihvataju korišćenje platnih kartica iz Sistema MasterCard-a: Visa, DinaCard i Maestro.


Korišćenjem POS terminala klijenti nisu ograničeni iznosom gotovine koju imaju u novčaniku.


Napomena: Banka izdavalac kartice za svaku transakciju obavljenu na POS terminalu naplaćuje određenu naknadu.


Iznos naknade definisan je u važećem tarifniku banke izdavaoca kartice.

Naš stručni tim Vam je dostupan za sve informacije ili pitanja koja budete imali na broj telefona: