office@vakel.rs +381 15 600 160

Pružamo Vam sledeće usluge

Prenos novčanih sredstava

sa platnog računa, odnosno na platni račun

Izvršavanje novčane doznake

Brzi transfer novca

Prenos novčanih sredstava

  • Transferom odobrenja
  • Direktnim zaduženjem, uključujući jednokratno direktno zaduženje
  • Korišćenjem platne kartice ili sličnog sredstva – USKORO!

Platna institucija Vakel u okviru ove usluge planira da korisnicima platnih usluga na teritoriji Republike Srbije pruža platne usluge- izvršavanje jednokratne transakcije, tj. uplatu novčanih sredstava koju inicira Korisnik platnih usluga u svojstvu platioca i koja se obavlja bez obzira na pravni odnos između platioca i primaoca plaćanja.

Na svim lokacijama PI, kao i na svim lokacijama zastupnika PI, putem aplikacije Superpay Sistema je omogućen pristup i unos naloga za platni promet svim korisnicima platnih usluga, tj. operaterima.

Naš stručni tim Vam je dostupan za sve informacije ili pitanja koja budete imali na broj telefona:

Izvršavanje novčane doznake

Osnovne karakteristike usluge izvršavanja novčane doznake, tj. brzog transfera novca su sledeće:
  • Sve troškove transfera snosi pošiljalac (platilac) u momentu slanja novca
  • Cene usluge su određene tarifnikom Platne institucije Vakel d.o.o.
  • Prijem i slanje novca je isključivo u RSD, gotovinom, i važi isključivo na teritoriji Republike Srbije
  • Novac može podići samo lice koje je naznačeno kao Primalac plaćanja
  • Identifikaciju korisnika platne usluge vrši zastupnik kome je povereno pružanje platne usluge i to na osnovu važećeg identifikacionog dokumenta.

PREUZMITE NAŠU PONUDU


Informacije koje sam dostavio/la su tačne i kompletne u skladu sa mojim saznanjima. Obavestiću Platnu instituciju Vakel u najkraćem roku ukoliko bude bilo značajnijih promena u vezi sa dostavljenim informacijama
Pročitao/la sam i slažem se sa Platna institucija VAKEL Izjavom o privatnosti