office@vakel.rs +381 15 600 160

Vakel tarifnik

USLUGE IZVRSENJA PLATNIH TRANSAKCIJANAKNADA(RSD)
Eksterna uplata do 4.500,00 RSD45,00
Eksterna uplata od 4.501,00 RSD do 400.000,00 RSD1% od Iznosa uplate
Hitan nalog (dodatno se naplacuje) *Svi nalozi preko 300.000 rsd se tarifiraju kao HITNI100,00 RSD + 1 % od iznosa uplate, max 4.100,00 RSD
NAZIV USLUGENAKNADA(RSD)
Podizanje gotovine na POS terminalimaNaplacuje se naknada u skladu sa tarifnikom banke izdavaoca platne kartice
NAZIV USLUGENAKNADA(RSD)
UPLATE PAZARA PRAVNIH LICA0,2% od iznosa (min 100,00 RSD- max 1.500,00 RSD)
Radnim danom se ne smatra nedelja i državni praznici u Republici Srbiji
  • Kod svih naknada koje su iskazane u procentima, osnovica za obračun naknade predstavlja iznos transakcije.
  • Naknada je oslobođenja PDV-a u skladu sa članom 25. Zakona o PDV
  • Tarifnik naknada istaknut je u svim objektima gde se pružaju usluge platne institucije, a dostupni su klijentu i na internet stranici platne institucije www.vakel.rs
  • Tarifnik naknade se primenjuje od 01.08.2020. godine